loader image

İK Politikası

Point Lojistik, en önemli sermayenin insan olduğunun fikriyle hareket etmektedir. Stratejik planları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli hedeflerini göz önüne alarak insan kaynakları planlamasını yapmaktadır.

Point Lojistik, hizmet kalitesinin ancak nitelikli çalışanların bireysel ve takım olarak performansına bağlı olduğu bilincindedir. Bu anlamda, çalışanlarının hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmaktadır. Point Lojistik, eşit ve şeffaf bir yönetim politikası ile mutlu bir çalışma ortamının yaratılacağına ve çalışanların da kendini gerçekleştirme fırsatını bulacağına inanmaktadır. Performansa dayalı adil ücret yönetimi ile kişiye en uygun kariyer planlamasını yapmaktadır.

Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ile Point Lojistik; vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak ve organizasyon yapısını en etkin şekilde değerlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Point Lojistik, çalışanlarından çalışma disiplini, ekip ruhu, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, değişim ve gelişime açık olmalarını beklemektedir.

TOP
Point Lojistik İthalat ve İhracat Telefon (0212 623 04 14)
Bizimle iletişime geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.